“Tú ông” kể khổ nuôi gái, “tú bà” dối đi làm công nhân

Thứ Tư, 14 tháng 1, 2015
Tags:

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét