Vụ trộm thiết bị phóng xạ: Thủ phạm tưởng là… máy bơm

Thứ Hai, 22 tháng 9, 2014
Tags: ,

Comments[ 0 ]


Đăng nhận xét